TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2018

Dnia 26 kwietnia 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Człopie odbył się Szkolny Turniej Wiedzy Prewencyjnej dla klas pierwszych SP. Turniej rozpoczął się o godzinie 8.00 przywitaniem gości: Policjantów z Posterunku Policji w Człopie, którzy później czuwali nad przebiegiem punktacji i poprawności odpowiedzi przez uczniów, pedagoga Panią Agnieszkę Molińską oraz  Panią v-ce dyrektor SP w Człopie Ewą Rogala.

Nad całością turnieju i jego przebiegiem czuwali organizatorzy – nauczyciele – Pan Dariusz Baniowski i Pani Małgorzata Wiśniewska.

W turnieju uczestniczyły 5-osobowe drużyny z trzech klas pierwszych.  Każdy zespół uczestniczył w 3 etapach.

W I etapie zespoły  prezentowały przygotowane wcześniej piosenki lub inscenizację. 

W II etapie turnieju zespoły odpowiadały na pytania i rozwiązywały zadania z teorii wiedzy prewencyjnej.

W III etapie odbyły się konkurencje sportowe:

- bieg z piłką lekarską,

- skoki zawrotne przez ławeczkę,

- „sadzenie ziemniaków”.

Na wynik ogólny składały się punkty ze wszystkich zadań i konkurencji sportowych.

Turniej wygrała klasa I b, która będzie reprezentować SP  w Człopie  w turnieju powiatowym w Wałczu.

Autor: Katarzyna Gajewska.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

 • Powiększ zdjęcie TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP

  TURNIEJ WIEDZY PREWENCYJNEJ „BĄDŹ BEZPIECZNY” dla kl. I SP