Doskonalimy kompetencje kluczowe!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2019

W roku szkolnym 2019/2020 118 uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie realizuje projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie”, w ramach którego bierze udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych:
a) rozwijających: „Bliżej siebie-bliżej Europy”- zajęcia z j. niemieckiego i j. angielskiego, „Mózgowcy-komputerowcy”- zajęcia informatyczne, „Twórcze rozwiązywanie problemów na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”, „Teatrzaki”- zajęcia teatralne, artystyczne, kształtujące postawy społeczne i emocjonalne, „I ty możesz zostać Archimedesem”- zajęcia z matematyki,
b) dydaktyczno-wyrównawczych: z j. polskiego, matematyki i języków obcych,
c) przygotowujących do egzaminów: z j. polskiego, matematyki i języków nowożytnych,
d) „Droga do kariery”- doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Ponadto uczestnicy projektu będą uczestniczyli w wycieczkach edukacyjno-kulturalnych i warsztatach nt. równości płci. Aby urozmaicić prowadzenie zajęć i zaktywizować uczniów zakupione zostaną pomoce multimedialne oraz bus, którym uczniowie spoza Człopy będą mogli wracać do domu. Wszystkie zadania realizowanesą w ramach Kontraktu Samorządowegopt. „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu Samorządowego i dofinansowanesąz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Autor: Anna Witulska