Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2021

25 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej w Człopie, podzielona na 2 grupy: kl.1-7 oraz kl.8, uroczystymi apelami zakończyła rok szkolny 2020/2021. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta i Gminy Człopa p. Jerzy Bekker, Wiceburmistrz p. Joanna Jastrzębowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Infrastruktury Społecznej p. Regina Cieślak, Prezydium Rady Rodziców z Przewodniczącą p. Izabelą Głodowską, kierownicy jednostek organizacyjnych , ks. Mariusz Kałas, inspektor ds. oświaty p. Anna Grzech,  przedstawiciel Nadleśnictwa Człopa oraz rodzice. Po przemówieniu Pani Dyrektor Wiesławy Sieczki, wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Zebrani uczcili  minutą ciszy pracowników, którzy „odeszli do wieczności”- p. Zdzisława Kmiecia i p. Rafała Templina. Następnie pożegnano pracowników, którzy po wieloletniej pracy odchodzą na zasłużoną emeryturę: p.  Ewę Mikołajczak, p. Katarzynę Pogorzelską, p. Halinę Rakowską i p. Małgorzatę Wiśniewską.  Podczas drugiego apelu Pan J. Bekker wręczył Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce- średnia ocen min.5,25 i wzorowe zachowanie. Wskazano też najlepszą absolwentkę roku szkolnego 2020/2021- Monikę Banaskiewicz, która otrzymała pamiątkową statuetkę oraz nagrodę ufundowaną przez p. R. Cieślak. Pani Dyrektor przekazała listy pochwalne rodzicom, których dzieci uzyskały średnią ocen przynajmniej 5,00. Podziękowania otrzymali również rodzice zaangażowani  w pracę na rzecz szkoły. W krótkim przemówieniu przewodnicząca RSU- H. Michalska, podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w edukację i wychowanie tegorocznych absolwentów. Po części oficjalnej, uczniowie kl. 8 zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Dziennik pokładowy”, którym podsumowali swoją naukę i pożegnali się z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Człopie. Ostatnim punktem spotkania był słodki poczęstunek- tort- ufundowany przez rodziców kl.8.

Autor: Anna Witulska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie