Szkoła Podstawowa w Człopie

Nowy rok szkolny, nowa rzeczywistość…

27 września 2020

1 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Człopie rozpoczęli rok szkolny 2020/2021. Niestety, ze względu na trwającą epidemię, tym razem nie wzięli udziału w uroczystym apelu. 

Zespoły klasowe spotkały się z wychowawcami w specjalnie przystosowanych salach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym roku, każda klasa ma przypisaną jedną salę, a każdy uczeń siedzi sam. We wspólnych przestrzeniach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu, noszone są maseczki. Szkoła podzielona została na sektory przeznaczone dla poszczególnych oddziałów. Przerwy dzieci spędzają na boisku lub w sali z nauczycielem, zgodnie z opracowanym harmonogramem. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, wymaga nowych rozwiązań, które nie zawsze poprawiają komfort pracy i nauki, jednak są konieczne, aby zapewnić całej społeczności szkolnej maksymalne bezpieczeństwo i higienę.

 

Opracowała: A.Witulska