Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW_rok szkolny 2019/2020

Statut Szkoły Podstawowej w Człopie

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Człopie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów - plik pdf

Program wychowawczy i profilaktyczny

Program wychowawczy i profilaktyczny - plik pdf

Zasady zachowania ucznia Szkoły Podstawowej w Człopie

Statut Szkolnej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej

 Statut Szkolnej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej - plik pdf

Program poprawy efektywności